Błyskotek czerwonogrzbiety – Procatopus nototaenia

Procatopus nototaenia najlepiej czuje się w stadzie kilkunastu osobników. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą, wodę. Akwarium dla ławicy ryb powinno mieć pojemność minimum 50 litrów. W naturze zamieszkuje dobrze natlenione strumienie, dlatego też ryba jest szczególnie wrażliwa na złe parametry wody. Zalecane są częste podmiany wody w ilości od 10-25% objętości zbiornika.

POCHODZENIE:
Afryka: Kamerun.

WIELKOŚĆ:
3,5-6 cm

DYMORFIZM:
Samce zdecydowanie większe – do 6 cm długości, samice nie przekraczają 3,5 cm. Samce oprócz tego są znacznie intensywniej ubarwione od samic.

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska, stadna ryba. Gatunek dość płochliwy i dlatego nie powinien być trzymany z większymi rybami.

TEMPERATURA:
20-25°C

WODA:
Woda powinna być czysta i dobrze natleniona. Twardość 1-10°n, pH 5.8 – 7.5

POKARM:
Ryba wszystkożerna. Drobne bezkręgowce wodne, pokarm suchy. Żywy i suchy jest chętnie przyjmowany.

ROZMNAŻANIE:
Ryba stosuje metodę tarła szczelinowego. Polega ono na składaniu ziaren ikry w szczelinach skał, otworach korzeni i innych zakamarkach. Taka strategia ma uchronić ikrę przed zjedzeniem przez drapieżniki. Dlatego w akwarium tarliskowym należy zastosować dużą ilość kryjówek w postaci kamieni, korzeni, czy mopów tarliskowych. Woda powinna być dobrze filtrowana i napowietrzana. Wylęg następuje po około 10-14 dniach. Z początku należy młode karmić pierwotniakami z czasem przechodząc na larwy solowca i nicienie mikro. Młode przez kilka miesięcy pływają z głową skierowaną ku górze. Przychówek dość wolno rośnie, nawet obficie karmiony.

SYNONIMY:
Lśniącooczka czerwonogrzbieta