Metriaclima hajomaylandi

Wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. W takim zbiorniku należy trzymać jednego samca z kilkoma samicami. Podłoże najlepiej piaszczyste, ponieważ ryby w naturze żyją na skraju litoralu piaszczystego i skalistego. Jako dekoracje należy zastosować kamienie i groty skalne, które zapewnią rybom schronienie. Kamienie i groty należy zabezpieczyć, ponieważ ryby z upodobaniem je podkopują.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi – Chisumulu Island

WIELKOŚĆ:
9-11 cm, samce nieznacznie większe od samic. Samica jest pełniejsza.

ZACHOWANIE:
Ryba terytorialna. Należy zapewnić im dużą ilość kryjówek, które samce zaciekle bronią.

DYMORFIZM:
Samce są nieznacznie większe od samic i bardziej krępe.

TEMPERATURA:
24-28ºC

WODA:
pH 7,0 -8,5 ; woda średnio twarda do bardzo twardej.

POKARM:
Ryba wszystkożerna i bardzo żarłoczna. Pokarm głównie pochodzenia zwierzęcego – skorupiaki, larwy owadów, jak również młode ryby.

ROZMNAŻANIE:
W okresie tarła ryba bardzo agresywna. Samiec dość napastliwie traktuje samicę. Tarło odbywa się grotach skalnych. Samica inkubuje ikrę w pysku przez około 3 tygodnie. Młode po opuszczeniu pyska samicy są zdolne do samodzielnego życia. Podchów łatwy, młode szybko rosną i są bardzo żarłoczne. Z jednego tarła można otrzymać nawet 35-40 sztuk narybku.