Placidochromis milomo

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości minimum 120 cm. Jako dekoracje należy zastosować kamienie i groty skalne z dużą ilością kryjówek. Możliwa częściowa obsada roślin o twardych liściach, jak anubiasy lub mikrozorum. Jako podłoże powinien być zastosowana gruba warstwa piasku. Ryby mają krępe ciało grubymi wargami, które są bardzo charakterystyczne. Wargi te w warunkach naturalnych uwydatniane są podczas wyszukiwania pokarmu, w akwarium ta cecha zanika. Gatunek bardzo silny i wytrzymały, dość łatwy gatunek do trzymania w akwarium.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi. Strefa litorali skalistego.
WIELKOŚĆ:
15 cm
ZACHOWANIE:
Ryba terytorialna i agresywna.
DYMORFIZM:
Samce mają pięknie ubarwioną głowę. U samic nie występuje aż taka paleta barw.
TEMPERATURA:
23-25ºC
WODA:
pH 7,5-8,5 ; woda średnio twarda do bardzo twardej.
POKARM:
Wszystkożerna. Chętnie przyjmuje wszelkie pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Można ją przyzwyczaić również do suchej paszy.
ROZMNAŻANIE:
Samiec w okresie tarła jest bardzo agresywny w stosunku do samic. Dlatego na jednego samca powinny przypadać 2-3 samice. Akwarium powinno mieć dużą ilość kryjówek. Po tarle samica inkubuje ikrę w pysku przez około 20 dni. Po tym okresie wypuszcza młode, które są w pełni samodzielne.

SYNONIMY:
Cyrtocara milomo Oliver, 1984