Pseudomystus siamensis

Pseudomystus siamensis wymaga zbiornika o długości najmniej 80 cm. Podłoże z dobrze wypłukanego piasku lub z drobnego żwirku. Akwarium powinno być gęsto zarośnięte roślinami, tworzącymi półcień. Jako dekoracje powinny być zastosowane korzenie, które będą tworzyły naturalne kryjówki dla ryb. Nie trzeba ich specjalnie mocować ponieważ ryby ich nie niszczą.

Gatunek ten był wcześniej zaliczany do rodzaju Leiocassis i nadal jest określany jako taki w dużej części dostępnej literatury. Obecny rodzaj Pseudomystus obejmuje wiele gatunków o podobnych wzorach, z których niektóre mogą być importowane i sprzedawane jako P. siamensis.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa: Pochodzi z dolnej rzeki Mekong, przepływającej przez Tajlandię, Laos, Kambodżę i Wietnam. Występuje również w rzece Menam w Tajlandii. Zamieszkuje powolne strumienie i dopływy, czai się pośród zanurzonych korzeni drzew i innych ostoi w ciągu dnia, wychodząc w nocy, by się pożywić.

WIELKOŚĆ:
6 cm 

ZACHOWANIE:
Pseudomystus siamensis jest terytorialny w stosunku do innych mieszkańców dna, zwłaszcza w stosunku do osobników swojego gatunku. Powinien być łączony z takimi gatunkami tylko w zbiorniku o odpowiedniej wielkości, z dużą ilością kryjówek.

DYMORFIZM:
Samice Pseudomystus siamensis mają na ogół bardziej krępy profil niż samce Samce mają zauważalną, wydłużoną brodawkę narządów płciowych, a jasne znaczenia na ciele są zwykle bardziej intensywne niż u samic.

TEMPERATURA:
20-26°C

WODA:
pH 6.0-7.5 ; miękka do twardej 5-16°n ; woda silnie filtrowana z dużym prądem i silnie napowietrzana.

POKARM:
Gatunek Microglanis iheringi jest wszystkożerny. Dietę trzeba zastosować bogata w białko zwierzęce. Zjada chętnie zarówno pokarmy sztuczne, jak i mrożone i żywe.

ROZMNAŻANIE:
Zwykle nie rozmnażany w warunkach akwariowych. Istnieje kilka raportów z udanego tarła, ale bez utrzymania młodych.

Pseudomystus siamensis
Pseudomystus siamensis
Fot. AquatisArts
Pseudomystus siamensis