Macrobrachium lanchesteri – Krewetka szklista

Ciekawe i dość duże krewetki. Prowadzą nocny tryb życia. W akwarium należy zapewnić im dużą ilość kryjówek do schowania się podczas dnia. W przypadku niewystarczającej ilości kryjówek krewetki zaczną kopanie nor w podłożu.

POCHODZENIE:
Forma dzika w naturalnych warunkach żyje wzdłuż brzegów zbiorników wodnych z wodą wolno płynącą w Azji.

WIELKOŚĆ:
Samice 5-8 cm, samce do 10 cm

ZACHOWANIE:
Krewetki są dość terytorialne, zajmuje część terytorium w akwarium i energicznie odganiają nieproszonych gości. W ciągu dnia zazwyczaj przebywają w ukryciu. W przypadku niewystarczającej ilości kryjówek krewetki zaczną kopanie nor w podłożu.

DYMORFIZM:
Różnice w płci są wyraźne w formie i wielkości szczypiec Samice są mniejsze od samców. Samce posiadają dłuższe szczypce oraz posiadają włosowatą pokrywę. U samic pokrywa włosowata również występuje,ale nie tak wyraźna.

TEMPERATURA:
20-28°C

WODA:
Twardość dH 7-15°, odczyn pH 6,5-7,5. Wymaga dobrej filtracji i napowietrzania wody,  Gatunek ten toleruje wahania parametrów wody jak również duży zakres temperatur.  Dlatego zalecana jest dla początkujących akwarystów.

POKARM:
Krewetki bardzo żarłoczna i wszystkożerna. W warunkach akwariowych chętnie przyjmują pokarmy sztuczne w postaci płatków, tabletek i pałeczek. Najlepiej z dodatkiem glonów spirulina. Konieczna jest również karma typowo mięsna jak mrożone pokarmy, mięso.

ROZMNAŻANIE:
Warunkach akwariowych  możliwe do rozmnożenia.  Sami­ca skła­da 50–200 jaj i nosi je przez 20–25 dni pod odwło­kiem. Po tym czasie uwal­nia pły­wa­ją­ce swo­bod­nie lar­wy, któ­re przyj­mu­ją naupliu­sy solowca. Akwarium należy zaciemnić, ponieważ larwy są wrażliwe na słońce.

Macrobrachium lanchesteri