Belontia hasselti

Wymaga zbiornika o długości minimum 80cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni, korzeni. Miejscami gęsta obsada roślin, zapewniających kryjówki. Zbiornik powinien być szczelnie przykryty. Ponieważ ryby pobierają powietrze atmosferyczne temperatura pomiędzy taflą wody, a pokrywą powinna być zbliżona.

POCHODZENIE:
Azja – Singapur, Jawa, Borneo, Sumatra

WIELKOŚĆ:
19 cm

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba, jednak w okresie tarła samiec staje się agresywany.

DYMORFIZM:
Samce mają masywniejsze płetwy. Samice są jaśniejsze od samców.

TEMPERATURA:
25-30°C

WODA:
pH 6,0-8,0 ; woda miękka do bardzo twardej.

POKARM:
Żywy, mrożony i suchy jest chętnie przyjmowany. Niezbędny dodatek pokarmów roślinnych.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 30°C. Akwarium powinno mieć obniżony poziom wody do kilkunastu centymetrów. Zbiornik należy gęsto obsadzić roślinnością, aby stworzyć kryjówki dla samicy. Samiec zwykle buduje pieniste gniazdo pod powierzchnią wody, ale czasem tego nie robi i ikra pływa swobodnie pod powierzchnią. Po tarle należy samicę odłowić, ponieważ samiec staje się w stosunku do niej bardzo agresywny. Wylęg następuje po około 5 dniach. Wtedy samiec przestaje pilnować gniazda i należy go odłowić. Młode karmimy pierwotniakami i pokarmami dla narybku w płynie. Następnie larwami solowca i pylistą, suchą paszą.