Labeotropheus trewavasae – Pyszczak wysmukły

Wymaga zbiornika o długości najmniej 150 cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić dużą ilość kryjówek. Ewentualne rośliny powinny być mocne, o grubych liściach i łodygach.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi

WIELKOŚĆ:
13 cm

ZACHOWANIE:
Agresywna i terytorialna ryba. Budzi respekt wśród innych ryb. Należy trzymać jednego samca z kilkoma samicami.

DYMORFIZM:
Samce są żywiej ubarwione.

TEMPERATURA:
24-27ºC

WODA:
pH 7.0-8.5, woda średnio twarda do twardej.

POKARM:
Głównie glony i suche pasze roślinne.

HODOWLA:
Temperatura 26-28ºC. Ikra składana jest w szczelinach skalnych. Ikra po zapłodnieniu jest brana przez samicę do pyska. Tam następuje inkubacja. Młode po około 21 dniach opuszczają pysk samicy. Młode są wtedy w pełni samodzielne.

Fot. Fishmagic
Labeotropheus trewavasae ochre Chilumba
Fot. aquahaus-gaus.de
Labeotropheus trewavasae Chiofu
Fot. aquahaus-gaus.de
Labeotropheus trewavasae Higga Reef black top
Fot. aquahaus-gaus.de
Labeotropheus trewavasae MC/OB
Fot. aquahaus-gaus.de
Labeotropheus trewavasae Tumbi West O-Morphe
Fot. aquahaus-gaus.de