Mylochromis epichorialis

Wymaga dużego zbiornika, najmniej 150 cm długości. Jako podłoże powinien być zastosowany piasek lub drobny żwir. Dekoracje z kamieni tworzących groty skalne. Należy zwrócić szczególną  uwagę na groty skalne, które powinny być stabilne. W przeciwnym wypadku ryby mogą zniszczyć dekoracje.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi

WIELKOŚĆ:
23 cm 

ZACHOWANIE:
Dość agresywny w stosunku do przedstawicieli własnego jak i innych gatunków. Najlepiej trzymać kilka egzemplarzy w proporcjach 1 samiec z kilkoma samicami. 

DYMORFIZM:
Samiec zdecydowanie większy i intensywniej ubarwiony. Samiec w kolorze niebieskim, samice w kolorze srebrno szarym.

TEMPERATURA:
28ºC

WODA:
pH 7.5-8.0 ; woda średnio twarda do twardej.

POKARM:
Gatunek wszystkożerny, najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów i skrobanym sercem wołowym. Dorosłe egzemplarze preferują młode ryby.

ROZMNAŻANIE:
Wymaga dużego zbiornika rozrodowego. Należy zapewnić świeżą wodę, dobrze filtrowaną. Ikra składana jest na kamieniach w ilości około 100-300 ziaren. Samica inkubuje ikrę w pysku przez około 21-28 dni.Nie pobiera wówczas pokarmu. Po wypuszczeniu młode są zdolne do samodzielnego pobierania pokarmu. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem.

Fot. malawi-cichlidy.cz