Pseudotropheus williamsi

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. Jako dekoracje należy zastosować kamienie i groty skalne. rybom należy zapewnić dużą ilość kryjówek.

POCHODZENIE:
Afryka – jezioro Malawi
WIELKOŚĆ:
15cm
ZACHOWANIE:
Ryba umiarkowanie agresywna. Samce obierają rewiry w akwarium których bronią.
DYMORFIZM:
Samce większe od samic i żywiej ubarwione.
TEMPERATURA:
25-28°C
WODA:
pH 7,5 -8,0 ; woda średnio twarda do bardzo twardej.
POKARM:
Pokarm roślinny na bazie spiruliny. Dietę należy uzupełniać pokarmem mięsnym w postaci skorupiaków. Ryby można przyzwyczaić do pobierania pokarmów sztucznych w postaci płatków i granulatów.
ROZMNAŻANIE:
Podczas jednego tarła składane jest około 30-60 ziaren ikry. Inkubacja w pysku samicy trwa około 21 dni. W W tym czasie nie pobiera ona pokarmu i kryje się w grotach. Po okresie inkubacji samica wypuszcza młode, które są zdolne do samodzielnego pobierania pokarmu.

Pseudotropheus williamsi north Makonde(blue lips)