Tilapia guinasana

Tilapia guinasana wymaga akwarium o pojemności minimum 240 litrów/ 120 cm długości. Ryby będą wykazywać najbardziej naturalne zachowanie, jeśli będą trzymane w zbiorniku biotopowym. Powinien on zawierać stosy skał nagromadzonych z tyłu i po bokach akwarium oraz jasne oświetlenie sprzyjające rozwojowi glonów. Najbardziej odpowiednie jest podłoże z piasku. Rośliny są nie jest elementem naturalnego środowiska tego gatunku i najprawdopodobniej zostaną zjedzone w akwarium.

Gatunek ten jest niestety uważany za krytycznie zagrożony na wolności. Jezioro, w którym występuje, otrzymuje mniej wód gruntowych niż kiedyś, ze względu na wydobywanie wody dla rolnictwa.

POCHODZENIE:
Afryka: Występuje endemicznie w jeziorze Guinas, ale został również wprowadzony do jeziora Otjikoto i niektórych zbiorników w Namibii w celach ochronnych. Znajduje się także w podziemnych rzekach.

Jezioro Guinas (a także jezioro Otjikoto) to lej krasowy zawierający bardzo czystą wodę. Tilapia guinasana znajdują się wokół skalistych ścian jeziora, gdzie broniły małych półek jako terytoriów lęgowych. Jezioro powstało przez zapadającą się podziemną jaskinię i ma ponad 100 metrów głębokości.

WIELKOŚĆ:
14 cm

ZACHOWANIE:
Niezbyt agresywny gatunek. Może być trzymany z większymi afrykańskimi pielęgnicami, ale najlepiej sprawdza się trzymanie go w zbiorniku gatunkowym. Zapewni to większe szanse na udane tarło Tilapia guinasana. Ryby zwracają niewielką uwagę na przedstawicieli swojego gatunku, ale podczas rozmnażania stają się terytorialne.

DYMORFIZM:
Słabo zaznaczony. Jedyną wiarygodną metodą jest zbadanie brodawek płciowych ryby, ale jest to tylko dla ekspertów. Brodawka jest spiczasta u samca i zaokrąglona u samicy.

TEMPERATURA:
24-28ºC

WODA:
pH 7.0-7.8 ; woda średnio twarda 10-15°H. Należy ją silnie napowietrzać i filtrować.

POKARM:
Tilapia guinasana w naturze żywi się głównie glonami i organizmami występującymi w nim, wypasając się na skalistych ścianach jeziora. Dlatego dieta niskobiałkowa jest niezbędna dla utrzymania dobrego zdrowia ryb. Można ją uzupełniać okazjonalnie małymi pokarmami żywymi lub mrożonymi krewetkami, krylem, szklarką, itp.

ROZMNAŻANIE:
W naturze ryby często wybierają półkę na skalistych ścianach jeziora Guinas, na którym będą się rozmnażać. W akwarium wystarczy płaska skała lub nawet otwarta przestrzeń podłoża. Ryby będą rozmnażać się na płaskiej powierzchni skały lub w płytkim dole wykopanym z podłoża. Jednorazowo składają do 200 ziaren ikry, która jest chroniona przez samca i samicę. Samica zazwyczaj zajmuje się wylęgiem, a samiec broni terytorium.

Para Tilapia guinasana może kilka razy przenosić jaja do innych wykopanych przez siebie dołów lub do szczelin między skałami, zanim narybek zacznie swobodnie pływać. Zwykle następuje to w ciągu 10–14 dni, a oboje rodzice pasą lęg wokół akwarium. Opieka nad lęgiem jest dość troskliwa i narybek można pozostawić z rodzicami na kilka tygodni po tarle.

SYNONIMY:
Tilapia sparrmanni (non Smith, 1840)
Tilapia Otjikoto

Tilapia guinasana
Foto: zootografiando
Tilapia guinasana
Foto: zootografiando
Tilapia guinasana
Foto: zootografiando
Tilapia guinasana
Foto: zootografiando