Santanoperca daemon

OPIS:
Wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. Podłoże z grubego piasku i żwiru. Dekoracje z korzeni i kamieni.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa – Orinoko, Rio Negro.
WIELKOŚĆ:
25 cm 
ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Powinna być trzymana z innymi spokojnymi gatunkami. Najlepiej czuje się w stadzie.
DYMORFIZM:
Brak widocznego.
TEMPERATURA:
27-30°C
WODA:
pH 5,0-6,5 ; woda bardzo miękka do średnio twardej. Ważne by była dobrze filtrowana.
POKARM:
Wszystkożerna. Przesiewa dno w poszukiwaniu pokarmu. Najlepiej karmić żywymi i mrożonymi larwami owadów, ochotką, dżdżownicami. przyjmuje również suchą paszę.
ROZMNAŻANIE:
Sporadycznie rozmnażany w akwarium. Zakopuje ikrę w podłożu, które powinno zapewniać swobodny przepływa wody.