Leptobotia pellegrini

Leptobotia pellegrini wymaga zbiornika o długości najmniej 120 cm. Gatunek powinien być utrzymywany w aranżacji przypominającej płynący strumień z podłożem złożonym ze skał o różnej wielkości i żwiru. Można go dodatkowo wyposażyć w korzenie i gałęzie drewna.

POCHODZENIE:
Azja – rozlewiska i rzeki Chin.

WIELKOŚĆ:
18-20 cm 

ZACHOWANIE:
Gatunek raczej bezkonfliktowy i spokojny. Nie należy jednak trzymac go z małymi rybami raz z posiadającymi długie płetwy, ponieważ mogą być podgryzane. Leptobotia pellegrini to ryby towarzyskie tworzące pozornie złożone hierarchie społeczne, co oznacza, że ​​najlepiej w akwarium jest trzymać minimum 3-4 osobniki. Trzymane pojedynczo mogą stać się wycofane lub agresywne w stosunku do ryb o podobnym kształcie.

DYMORFIZM:
Niewidoczny.

TEMPERATURA:
20-24ºC. Naturalne wody gatunku leżą w wilgotnym, subtropikalnym regionie, gdzie temperatura powietrza rzadko spada poniżej 15,5ºC, a latem temperatura może być znacznie wyższa. Dlatego do pielęgnacji ryby zaleca się temperaturę 20-24°C, ale może ona wytrzymać chwilowo cieplejsze warunki, pod warunkiem, że utrzymywany jest wysoki poziom rozpuszczonego tlenu w wodzie.

WODA:
pH 6.5-8.0; Podobnie jak wiele ryb, które naturalnie żyją w wodach płynących, nie toleruje gromadzenia się odpadów organicznych i do swojego rozwoju potrzebuje nieskazitelnej wody. x

POKARM:
Wszystkożerna. Zarówno żywe i mrożone jak i suche pokarmy są chętnie przyjmowane.

ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażana w akwarium. 

Leptobotia pellegrini
Leptobotia pellegrini