Piskorz – Misgurnus fosilis

Wymaga zbiornika o pojemności najmniej 200 litrów. Podłoże z piasku, który musi być dobrze wypłukany. Dekoracje z kamieni – otoczaków oraz korzeni i kawałków drewna. Taki aranż będzie imitował naturalne środowisko ryb i zapewni im wystarczającą ilość kryjówek. Miejscami zalecana gęsta obsada roślin oraz rośliny pływające, zaciemniające częściowo zbiornik. Akwarium nie powinno być zbyt mocno oświetlone. Ryby są bardzo odporne na brak tlenu w wodzie, poniewać korzystają z tzw. oddychania jelitowego. Gatunek jest w Polsce objęty ochroną.

POCHODZENIE:
Europa

WIELKOŚĆ:
30 cm 

ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba. Nadaje się do każdego zbiornika z niewielkimi, nieagresywnymi rybami.  Najbardziej aktywna nocą.

DYMORFIZM:
Nie określony.

TEMPERATURA:
15-30ºC

WODA:
pH 6,0-8,0 ; twardość  5-25ºdGH. Woda powinna być raz w tygodniu podmieniana w ilości około 25% objętości zbiornika.

POKARM:
Larwy owadów: ochotka, rurecznik, larwy komarów. Ryby można przyzwyczaić również do pobierania pokarmów suchych w postaci płatków, granulatu i tabletek. Pokarm pobierany z dna.

ROZMNAŻANIE:
Sporadycznie rozmnażany w akwarium Tarło następuje na przełomie marca i kwietnia. Samica podczas jednego tarła potrafi złożyć nawet do kilkudziesięcy ziaren ikry. Jest ona rozsiewana po całym zbiorniku. Po tarle rodziców należy odłowić. Młode po wylęgu posiadają strzępiaste, zewnętrzne skrzela (podobnie jak kijanki i aksaloty). Wylęg należy obficie karmić pierwotniakami i wrotkami.

Piskorz
Fot. Steffen Zienert