Pterygoplichthys pardalis

OPIS:
Pterygoplichthys pardalis to duży zbrojnik. Niestety podczas pływania wyrywa rośliny. Dlatego w akwarium z nimi najlepiej jest zrezygnować z roślin. Podłoże z piasku lub drobnego żwirku. Dekoracje z dużych korzeni, kawałków drewna, lignitów. Wymaga bardzo obszernego akwarium – przynajmniej 200 cm długości.

Pterygoplichthys można rozpoznać po liczbie promieni w płetwie grzbietowej. Dziesięć lub więcej promieni grzbietowych (zwykle więcej niż 10) wskazuje, że jest to Pterygoplichthys. Większość innych zbrojników ma 8 lub mniej promieni (w szczególności większe gatunki Hypostomus, które najprawdopodobniej są mylone z Pterygoplichthys).

Gatunek ten jest najprawdopodobniej mylony z Pterygoplichthys disjunctivus. Najłatwiej rozpoznać ryby po wzorze na brzuchu: Pterygoplichthys pardalis ma wzór cętkowany, podczas gdy Pterygoplichthys disjunctivus ma wzór robaczkowy.

POCHODZENIE:
Ameryka Południowa: dorzecze dolnego, środkowego i górnego biegu Amazonki.
WIELKOŚĆ:
42 cm 
ZACHOWANIE:
Spokojna, łagodna ryba, aczkolwiek samce mogą ze sobą walczyć w zbyt małym zbiorniku. Bywa agresywna w stosunku do przedstawicieli innych zbrojników.
DYMORFIZM:
Brak danych
TEMPERATURA:
26-30°C
WODA:
pH 6.5 – 7.5 ; woda miękka do średnio twardej 4-14°n. Woda powinna być silnie filtrowana i regularnie podmieniana. Woda nie powinna zawierać azotynów i możliwie jak najmniej azotanów oraz posiadać jak najwyższy poziom rozpuszczonego tlenu. W akwarium należy zapewnić również szybki prąd wody.
POKARM:
Ryba jest wszystkożerna i łatwa do wykarmienia. Nie jest skutecznym zjadaczem glonów. Zjada chętnie warzywa, tabletki dla zbrojników, mrożone pokarmy mięsna dla ryb, jak również drewno.
ROZMNAŻANIE:
Nie rozmnażany w warunkach akwariowych. Ponieważ są hodowane w ogromnych ilościach przez komercyjne farmy rybne, jest to obecnie najczęściej dostępny zbrojnik i można go znaleźć w sprzedaży w prawie wszystkich większych sieciowych sklepach zoologicznych.

SYNONIMY:
Hypostomus pardalis
Liposarcus jeanesianus
Liposarcus pardalis
Liposarcus varius

L021
L023
Common Pleco
Albino Pleco
Amazon Sailfin Pleco
Chocolate Pleco
Janitor Fish

Fot. Wikipedia
Ryby w naturze