Clithon corona

Ślimaki Clithon corona w naturze można znaleźć w ujściach rzek i małych lagunach w obszarach o piaszczystym i skalistym dnie. Jest to popularny, który bez żadnych problemów da się trzymać w akwarium nawet przez niedoświadczonych akwarystów. Nie wymaga dużego akwarium i może być trzymany w małych krewetkariach. Bardzo pożyteczny, ponieważ z dużą skutecznością usuwa glony w akwarium. W akwarium żyje zwykle około 3 lat.

POCHODZENIE:
Ślimaki zasiedlają wody Indonezji, Malezji, Tajlandii i na Filipinach.

WIELKOŚĆ:
Samce są mniejsze – ich wielkość wynosi około 1,5 cm, natomiast samice około 1,8 cm.

ZACHOWANIE:
Spokojny i bezproblemowy ślimak. Nadaje się nawet do akwariów roślinnych.

TEMPERATURA:
22-28°C

WODA:
Twardość dH 6-20 °, pH 6,8-8,5

POKARM:
Typowy zjadacz glonów w akwarium. Zjada nawet trudne do usunięcia mechaniacznie szantransje. Można je dokarmiać warzywami i tabletkami roślinnymi dla ryb.

ROZMNAŻANIE:
Warunkach akwariowych nie rozmnażany, ponieważ do rozrodu niezbędna jest woda słona.

Clithon corona