Nannostomus rubrocaudatus

Wymaga gęstej obsady roślin, jak również dużo przestrzeni do pływania. Woda najlepiej przefiltrowana przez torf, czysta i dobrze napowietrzona. Dekoracje z kamieni, korzeni lignitów.c wymaga zbiornika o pojemności około 80 litrów. Najlepiej trzymać ryby na mocno obsadzonym podłożu, najlepiej na ciemnym podłożu. Rośliny pływające w akwarium są pożytecznym dodatkiem, podobnie jak gałęzie z korzeni i wysuszona ściółka z liści, przy czym ta ostatnia w szczególności napędza tworzenie się kolonii drobnoustrojów podczas rozkładu. Takie mikroorganizmy mogą stanowić cenne wtórne źródło pożywienia dla narybku, podczas gdy garbniki i inne garbniki uwalniane przez rozkładające się liście są również uważane za korzystne.

POCHODZENIE::
Ameryka Południowa – dorzecze Amazonki, Gujana. Zamieszkują powolne dopływy, małe rzeki i obszary bagienne, szczególnie na obszarach o gęstym wzroście roślinności wodnej lub zatopionych strukturach drzewiastych i ściółce liści. Gatunek jest bardziej agresywny niż większość nannostomusów. Z tego powodu należy zastosować obszerne akwarium i zaaranżować wystrój w taki sposób aby samce miały obrane swoje terytoria.

WIELKOŚĆ:
2,5-3 cm 

DYMORFIZM:
Dorosłe samce są zauważalnie mniej krępe i znacznie bardziej kolorowe niż samice, a ponadto posiadają zmodyfikowaną płetwę odbytową z pogrubionymi promieniami trzeciego do szóstego.

ZACHOWANIE:
Żywa, towarzyska ryba. Powinien być trzymany w pojedynkę lub co najwyżej z drobnymi, nieagresywnymi i mniejszymi gatunkami.

TEMPERATURA:
24-28°C

WODA:
pH 4.0-7.0 ; woda miękka do średnio twardej, filtrowana przez torf. Wymaga czystej, świeżej i dobrze natlenionej wody. Gatunek ten wymaga stabilnych warunków wodnych i nigdy nie powinien być dodawany do niedojrzałego akwarium.

POKARM:
Gatunek żywiący się drobnymi bezkręgowcami i innymi zooplanktonami w naturze. W akwarium przyjmuje suszone pokarmy o odpowiedniej wielkości, ale należy mu także codziennie podawać małe żywe i mrożone potrawy, takie jak larwy solowca, moina, grindal itp.

ROZMNAŻANIE:
Zbiornik gęsto obsadzamy roślinami. Ikra składana na liściach. Mało płodny i rzadko rozmnażany w akwariach.

Nannostomus rubrocaudatus
Nannostomus rubrocaudatus