Pethia didi

Pethia didi wymaga akwarium o pojemności 70 litrów. Lubi jasne oświetlenie i czystą, przejrzystą wodę. Zbiornik powinien być gęsto obsadzony roślinami, lecz z częścią do swobodnego pływania. Dekoracje zbiornika: Korzenie, lignity i kamienie-otoczaki oraz kawałki drewna. Dodatek niektórych unoszących się roślin i korzeni lub gałęzi z korzeni, które rozpraszają światło wpadające do zbiornika, również jest zalecany i dodaje bardziej naturalnego wyglądu zbiornika.

Sporo ryb z dorzecza Ayeyarwady jest dostępnych w handlu akwarystycznym, w tym Danio choprae, D. albolineatus, D. kyathit, D. tinwini, Devario apogon, Devario shanensis, Pethia stoliczkana, Pethia padamya, Pethia tiantian, Pethia ticto, Acanthocobitis botia, Schistura vinciguerrae, Lepidocephalichthys berdmorei i Crossocheilus latius.

POCHODZENIE:
Pethia didi pochodzi z różnych miejsc w dorzeczu rzeki Ayeyarwady w pobliżu jeziora Indawgyi i miasta Myitkyina, stan Kachin, północna Birma, a gatunek wydaje się być endemiczny dla tego obszaru.

Naturalnym siedliskiem tego gatunku jest jezioro Indawgyi w Birmie. Foto: Peter Cottle

WIELKOŚĆ:
3,5-4 cm

ZACHOWANIE:
Generalnie bardzo spokojny, co czyni go idealnym mieszkańcem dobrze obsadzonego akwarium ogólnego. Ryby zamieszkujące podobne biotopy w przyrodzie, zwłaszcza karpiowate żyjące w otwartych wodach porównywalnej wielkości, stanowią prawdopodobnie najlepszy wybór na ewentualnych współtowarzyszy zbiornika.

DYMORFIZM:
Dorosłe samce Pethia didi są zauważalnie mniejsze, szczuplejsze i bardziej kolorowe niż samice, zwłaszcza w okresie tarła.

TEMPERATURA:
15-25°C

WODA:
pH w naturalnym środowisku wynosi 6.5, ale jest to nietypowe dla północnej Birmy i prawdopodobnie parametry wody zmieniają się w ciągu roku. Zwykle zalecany zakres dla ryb z tego regionu to 6.5 – 9.0

POKARM:
Dzikie Pethia didi są rybami żerującymi na okrzemkach, algach, organicznych szczątkach, drobnych owadach, robakach, skorupiakach i innych zooplanktonach. Chętnie przyjmowany żywy i suchy. Bardzo żarłoczna, należy uważać żeby nie przekarmiać ryb, ponieważ chętnie przyjmują każdy pokarm.

ROZMNAŻANIE:
Temperatura 24-26°C. Woda miękka do 15ºdGH, pH 6.5. Jako akwarium tarliskowe może posłużyć niewielkie akwarium o pojemności 30 litrów. Zbiornik powinien mieć dno wyłożone mchem. Można zastosować również ruszt ikrowy. Do tak przygotowanego zbiornika należy wpuścić stado, gdzie samce stanowią dwukrotną ilość samic. Ryba jest bardzo płodna, składa ikrę wśród liści drobno-pierzastych roślin oraz na podłożu. Jednorazowo samica może złożyć do 800 ziaren ikry. Po tarle rodziców odławiamy. Wylęg po około 24-36 godzinach. Pływa po 2 dniach w poszukiwaniu pokarmu. Na początku karmić należy pierwotniakami i glonami. Następnie larwami solowca, nicieniami mikro i pylistą suchą paszą. Młode szybko rosną, ale bardzo nierówno. Co jakiś czas należy przeprowadzać selekcję osobników.

SYNONIMY:
Puntius didi Kullander & Fang, 2005

Pethia didi
Dorosłe samce Foto: Kamphol Udomritthiruj
Foto: Choy Heng Wah
Pethia didi
Foto: Choy Heng Wah